Skip to content

Posts tagged ‘Axuda 360 Euros’

20
feb
Unknown

Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos

Obxecto.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases polas cales se rexerá a concesión da prestación familiar por fillo/a menor de tres anos así como a convocatoria destas axudas para o presente ano 2012. Read moreRead more

17
feb
Hijo Menor

Axuda de 360 € por cada fillo menor de 3 anos

A Xunta de Galicia, co fin de paliar, na medida do posible, os gastos dos primeiros anos de crianza dunha filla ou fillo establece deducións da cota íntegra autonómica do imposto sobre a renda das persoas físicas polo nacemento de fillas ou fillos. Por outra banda, o proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011 prevé que aquelas persoas que, na data de entrada en vigor desta lei, tivesen ao seu cargo fillos menores de tres anos terán dereito a percibir unha prestación de 360 euros por Read moreRead more